Logomaps

Günümüzde kurumların operasyonel uygulamalarda konumsal karar verme ihtiyacı nedeniyle, coğrafi bilgiye dayalı sorgulama ve analiz yapmalarını sağlayan hizmet ve servisler önem kazanmıştır. Coğrafyadaki değişikliklere bağlı olarak şirketler, servis ve hizmetlerinin modelini, ürün yelpazesini, satış ve pazarlama stratejilerini belirlemek durumundadırlar.

 

LOGO Maps hizmeti, firmaların coğrafi analiz ve raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, LOGO ve INFOTECH işbirliği ile geliştirilmiştir ve LOGO Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünleri ile entegre çalışmaktadır.

LOGO Maps kapsamında;

 • Adres Düzenleme ve Temizleme,
 • Müşteri Konum Bilgilendirme,
 • Harita Üzerinde Satış Bilgileri Gösterimi

hizmetleri sunulmaktadır.

Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi
Şirketlerde kullanılan verilerin %80’i coğrafya ile ilişkilidir. Adres düzenleme ve temizleme sistemi ile,

 • Adreslerin temizlenmesi,
 • Doğrulanması,
 • Ayrıştırılarak düzenlenmesi ve doğru “Adres Veritabanı” üzerinden zenginleştirilmesi,
 • Enlem ve boylam bilgileri ile birlikte harita üzerinde gösterilmesi sağlanmaktadır.

Bu işlemler sistemde tek tek adres girilerek yapılabileceği gibi, toplu halde adres girilerek de yapılabilmektedir. Satınalınan her LOGO Maps lisansı kapsamında düzenlenebilecek adres sayısı 3.000 adettir.

8

 

5

Müşteri Konum Bilgilendirme

LOGO Maps kullaılarak müşteri adresleri sayısal haritalar üzerinde görüntülenebilmektedir.

3

Harita Üzerinde Satış Bilgileri Gösterimi

Firmaların, ilgili tüm adresleri harita üzerine kayıt edildikten sonra, bu kayıtlar üzerinde farklı analiz ve raporlamalar yapılması sağlanmaktadır. Harita üzerinde satış bilgileri gösterim özelliği sayesinde,

 1. Satış dağılımları (il ve ilçe bazında tutar olarak),
 2. Satış kapsama alanı

gibi coğrafi analiz ve sorgulamalar kolaylıkla yapılmaktadır. Bilgiler, Türkiye genelinden il/ilçe detayına kadar indirgenerek harita üzerinde gösterilmektedir.

Satış bilgilerinin, tutar bazında belirlenen aralıklarla Türkiye genelinde boyanması:

1

Satış rakamlarının ilçe bazında gösterilmesi:

3

LOGO Maps Haritalarının Üretim ve Güncellenmesi

Sayısal harita üretimi alanında dünyanın en büyük harita firması olan “Tele Atlas”  teknolojisi ve metodolojisi  ile üretilen LOGO Maps sayısal haritalarının üretimi üç ana kategoride yapılmaktadır.

 • Yeni il/ilçe/köy/karayolu üretimi
 • Güncelleme çalışmaları
 • POI üretimi (Hastane, Müze, Eğitim Kurumları, Alışveriş Merkezi gibi önemli noktalar)

Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı tarafından onaylanarak üretilen LOGO Maps haritaları,  üç aylık periyotlar halinde güncellenerek ek bir bedel alınmadan LOGO kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır.

LOGO Maps Haritalarının Mart 2011 itibarı ile içeriği :

 • 400.000 Km T.C. Karayolu
 • 81 İl / 81 İl (Cadde–Sokak)
 • 249 İlçe/967 İlçe (Cadde-Sokak)
 • 37.000/37.000  Köy Noktası
 • 550.000 POI ( Point Of Interest)
 • 150.000 Km  ICNW Köy Yolu
 • 10.375 ICNW Köy Adedi

*** LOGO Maps hizmet süresi 1 yıl olup, Adres düzenleme ve temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda bu paketten tekrar alınması gerekir.