Başvuru Süreci

Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı?

1. e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süresi tamamlanmalı

2. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika Temin edilmeli, indirilmeli

  • Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-Defterlerin değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar.
  •  “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler  http://www.kamusm.gov.tr/adresinde yer almaktadır.

3. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından ”Zaman Damgası” programı yüklenmeli

4. Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden ”Zaman Damgası” temin edilmeli

5. Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli