e-Defter Tutma Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan tütün, tütün mamülleri, alkolimal inşa ve ithal edenler ve Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni ağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden belli cirolara sahip olanların 2014 yılında e-Defter kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Defter uygulamasında zorunluluk kapsamına giren firmalardan;

  • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,
  • 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
  • Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Konuya ilgili sirkülere, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=XSjlAkDPqi50JKvI&type=sirkuler adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.