e-Fatura Avantajları

Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verir.

Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlar.

İç denetim ve yönetim kalitesini artırır.

Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlar.

Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlıdır.

Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verir.

 

Neden Logo e-Fatura Çözümü?

Doğru İhtiyaç Analizi, İşletme Yapısına En Uygun e-Fatura Çözümleri…

Güvenli veri iletişimi, daha hızlı ve daha tasarruflu…

 

Logo ve Netsis ürünleriyle doğrudan bağlantılı

Yaygın İş Ortağı ağı ve kesintisiz destek

Birden fazla şirket veya maliyet merkezi ile çalışma

Tüm ERP yazılımlarıyla tam entegrasyon

Kesintisiz fatura alışverişi ve sıfır veri kaybı

10 yıl boyunca saklama hizmeti

Esnek fatura formatları

Giden ve gelen faturalara erişme ve yönetme yeteneği