e-Fatura Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan tütün, tütün mamülleri, alkolimal inşa ve ithal edenler ve Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni ağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden belli cirolara sahip olanların e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır.